Broušení bruslí

Broušení bruslí                                                                                                                                                       70,-Kč

Broušení bruslí nových / velmi zrezivělých / nikdy nebroušených                                                         100,-Kč